Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου πέραν της προθεσμίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ

Αθήνα, 1/6/2020

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΕΦ Α 1060477 ΕΞ 2020

Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2132122400

Fax : 2103645413

E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr