top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής λόγω αναστολής είσπραξης ή παράταση καταβολής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Αθήνα 05 Ιουνίου 2020

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα


Τηλέφωνο : 2103636059

: 2103375192

Fax : 210 3635077

Url : www.aade.gr


ΑΔΑ:

Αθήνα 05 Ιουνίου 2020

Ε.2078

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας ΔιανομήςΘΕΜΑ : «Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής ή αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό –COVID 19»


Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής σε δικαιούχους για τους οποίους έχουν παραταθεί οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων ρυθμίσεων και έχει ανασταλεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ή και τυγχάνουν του ευεργετήματος της έκπτωσης του 25%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.


Συγκεκριμένα, αιτούντες αποδεικτικό ενημερότητας / βεβαίωση οφειλής οι οποίοι είναι εκμισθωτές ακινήτων, και υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις για την παράταση / αναστολή οφειλών ή και την έκπτωση του 25% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων, Α. 1061/26.03.2020 (Β΄1043), Α. 1074/02.04.2020 (Β΄ 1159), όπως τροποποιήθηκε με την Α. 1085/13.04.2020 (Β΄1388), και Α.1105/8.05.2020 (Β΄1821), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄104), κατά την αίτηση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα/Ε.Μ.ΕΙΣ., υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, η οποία επέχει και θέση αίτησης και λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών αποφάσεων ΠΟΛ 1274 και 1275/2013 (Β΄3398).


Για την υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης είναι δυνατόν να συμπληρώνεται η φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr. Η υπεύθυνη δήλωση είναι δυνατόν να αποστέλλεται ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή ψηφιακά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ ή να κατατίθεται στο πρωτόκολλο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.


Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής είναι η επαλήθευση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας της υπαγωγής των προσώπων αυτών στις ανωτέρω διατάξεις (παράτασης και αναστολής βεβαιωμένων οφειλών, έκπτωσης του 25%) με αντίστοιχη επισημείωση επί του αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής.


Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αίτησης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν, για οποιοδήποτε λόγο, πιστωθεί στις οφειλές οι καταβολές ποσών που έχει διενεργήσει ο φορολογούμενος.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


4 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page