top of page

Άνευ Φ.Π.Α. οι δαπάνες κατασκευής ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Υπουρ. Αποφ. Α.1150/2020Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α.1150/2020


ΦΕΚ 2627/Β/29-6-2020


Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για κατασκευαστικές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:

α) του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 - Α'248), με οποίο παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών με απόφαση του να ορίζει ότι, προκειμένου γ αγαθά επένδυσης ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων, αντί έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου παρέχετ δικαίωμα αναστολής της πληρωμής του ή ρυθμίζεται με άλλο τρόπο,

β) των άρθρων 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000-Α'248) όπως ισχύουν, γ) του ν. 4174/2013 (170 Α'-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 83/2019 (A' 121 ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργ και Υφυπουργών».

3. Την υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β'968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9-7-2019 (Β'2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού κ Υφυπουργών».

5. Την 339/18-7-2019 (Β' 3051/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικ

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου τ ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων κ διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»

(Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

7. Την υπ' αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμ Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασ με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ' α 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την υπ'α 5294/ΕΞ 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή τ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

8. Την κοινή υπουργική απόφαση Π. 2869/2389/ ΠΟΛ. 137/4-5-1987 (Β'236) «Διαδικασία καταβολής τ φόρου προστιθέμενης αξίας των επενδυτικών αγορών», η οποία κυρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 11 τ ν. 1839/1989 (Α' 90).

9. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για τη χορήγηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. στο πλαίσ επενδύσεων για κατασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προκειμέν να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που ανέκυψαν λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν για τ ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού (COVID 19).

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τ Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.

αποφασίζουμε:


Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας π αναλογεί στις δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ως εξής:


1. Η διαδικασία καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που προβλέπεται από την Π.2869/2389/Π 137/4-5-1987 (Β'236) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας εφαρμόζεται κατ' αναλογία κ για τις δαπάνες κατασκευής για κτήρια, κτίσματα και κατασκευαστικές εργασίες εν γένει επί κύρι ξενοδοχειακών καταλυμάτων που πραγματοποιούνται από υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις, εφόσ εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή των υπηρεσιών τ και ο φόρος που αναλογεί στις εργασίες αυτές είναι τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.


2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/4-5-19 προϋπόθεση είναι η κατασκευή, η ανέγερση ή ο εκσυγχρονισμός της ξενοδοχειακής μονάδας να γίνεται ε ακινήτου που ανήκει είτε κατά κυριότητα στην υποκείμενη στον φόρο επιχείρηση είτε έχει οποιαδήπο έννομη σχέση επί αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) ετών.


3. Για τις κατασκευαστικές εργασίες της παραγράφου 1, ο υποκείμενος στον φόρο επενδυτής, αντί τ πίνακα που προβλέπεται στην περίπτωση α της παραγράφου 2 της κοινή υπουργική απόφα Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/ 4-5-1987, υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δικαιολογητικό για τη επένδυσή τ την σύμβαση ή τις συμβάσεις κατασκευής του έργου, προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που έ συνάψει με τον αντισυμβαλλόμενό του και την σχετική με το έργο άδεια δόμησης.


4. Για κάθε σύμβαση εκδίδεται ξεχωριστή βεβαίωση της παραγράφου 3 της κοινή υπουργική απόφα Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/4-5-1987(Β'236), για καθαρή αξία κατασκευαστικών εργασιών ισόποση τ αντίστοιχου ανταλλάγματος που αναγράφεται στην συγκεκριμένη σύμβαση, θεωρημένο αντίγραφο τ οποίας επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τμήμα της χορηγούμενης βεβαίωσης.


5. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εργασίες που εμπίπτουν στην παράγραφο ακολουθείται η ίδια διαδικασία με βάση τη συμπληρωματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του επενδυ και του αντισυμβαλλόμενού του.


6. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8 της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/ 5-1987 ισχύουν ανάλογα και για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται με την διαδικασία της παρούσας απόφασης.


7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-7-2020.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 15 Μαΐου 2020


Λήψη του σχετικού Φ.Ε.Κ. εδώ : Υπουργική Απόφαση Α1150/2020 - Φ.Ε.Κ. 2627/Β/29-6-2020


13 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page