Πολιτική απορρήτου

 

Εισαγωγή

 

  1. Η ιδιωτικότητα των επισκεπτών του ιστότοπού μας είναι πολύ σημαντική για εμάς και δεσμευόμαστε να τη διαφυλάξουμε. Αυτή η πολιτική εξηγεί τι κάνουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία.

 

   2. Συναινείτε στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

 

Δημιουργία

 

  1. Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε με τη χρήση ενός προτύπου από την (seqlegal.com) και τροποποιήθηκε από την Plan Of Business

 

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται:

 

Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής θέσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος

 

Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της πηγής παραπομπής, της διάρκειας επίσκεψης, των προβολών σελίδας και των διαδρομών πλοήγησης σε ιστότοπους.

 

Πληροφορίες που πληκτρολογείτε όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας, όπως ο ιστότοπος του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

 

Πληροφορίες που πληκτρολογείτε όταν δημιουργείτε ένα προφίλ στην ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα, το όνομά σας, φωτογραφίες προφίλ, φύλο, γενέθλια, κατάσταση σχέσης, ενδιαφέροντα και χόμπι, εκπαιδευτικές λεπτομέρειες και λεπτομέρειες απασχόλησης.

 

Πληροφορίες που εισάγετε για να ορίσετε συνδρομή στα email ή/και τα ενημερωτικά δελτία μας.

 

Πληροφορίες που δημιουργούνται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένου του πότε, πόσο συχνά και υπό ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.

 

Πληροφορίες σχετικά με οτιδήποτε αγοράζετε, υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ή συναλλαγή που κάνετε μέσω της ιστοσελίδας μας, η οποία περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

 

Πληροφορίες που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα μας με σκοπό τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο.

 

Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία που μας   στέλνετε.

 

Χρήση προσωπικών πληροφοριών

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας μας θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική ή στις σχετικές σελίδες της ιστοσελίδας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα εξής:

 

 

Διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας

 

Εξατομίκευση της ιστοσελίδας μας για εσάς

 

Ενεργοποίηση της χρήσης των υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπό μας

 

Αποστολή αγαθών που αγοράσατε μέσω της ιστοσελίδας μας

 

Παροχή υπηρεσιών που αγοράζονται μέσω της ιστοσελίδας μας

 

Αποστολή δηλώσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς και συλλογή πληρωμών από εσάς.

 

Αποστολή διαφημιστικών ανακοινώσεων στο μάρκετινγκ

 

Αποστολή ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε ζητήσει συγκεκριμένα.

 

Σας στέλνουμε το ενημερωτικό μας δελτίο μέσω email αν έχετε εγγραφεί σε αυτό (μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή).

 

Σας αποστέλλουμε διαφημιστικές επικοινωνίες σχετικά με την επιχείρησή μας ή τις επιχειρήσεις τρίτων μερών που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

 

Παροχή στατιστικών πληροφοριών σε τρίτα μέρη για τους χρήστες μας.

 

Αντιμετώπιση ερωτημάτων και καταγγελιών που γίνονται από ή σχετικά με εσάς σχετικά με την ιστοσελίδα μας

 

Διατηρώντας την ιστοσελίδα μας ασφαλή και αποτροπή απάτης.

 

Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

 

Άλλες χρήσεις

 

Εάν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες για δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, θα δημοσιεύσουμε και με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την άδεια που μας παραχωρείτε.

 

Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της δημοσίευσης των πληροφοριών σας στον ιστότοπό μας και μπορούν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας ελέγχους προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα.

 

Δεν θα παρέχουμε, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για το άμεσο μάρκετινγκ ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος.

 

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

 

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους, τους αξιωματικούς, τους ασφαλιστές, τους επαγγελματικούς συμβούλους, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές ή τους υπεργολάβους που είναι εύλογα απαραίτητοι για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

 

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας (αυτό σημαίνει ότι οι θυγατρικές μας, η απόλυτη εταιρεία συμμετοχών και όλες οι θυγατρικές της) είναι εύλογα απαραίτητες για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

 

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

 

 

Α. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο ·

Β.σε σχέση με τυχόν συνεχιζόμενες ή μελλοντικές δικαστικές διαδικασίες ·

Γ.προκειμένου να εγκαθιδρύσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους για λόγους πρόληψης της απάτης και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου) ·

Δ.στον αγοραστή (ή τον μελλοντικό αγοραστή) οποιασδήποτε επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου που είμαστε (ή μελετάμε) που πουλάμε · Και

Ε.σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εύλογα πιστεύουμε ότι μπορεί να απευθυνθεί σε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή για τη γνωστοποίηση των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών, όταν, κατά την εύλογη γνώμη μας, το εν λόγω δικαστήριο ή αρχή θα ήταν ευλόγως πιθανό να διατάξει τη γνωστοποίηση της εν λόγω προσωπικής Πληροφορίες.

 

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται σε αυτήν την πολιτική, δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους.

 

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

 

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορούν να αποθηκευτούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να μεταφερθούν μεταξύ οποιασδήποτε από τις χώρες στις οποίες λειτουργούμε, προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

 

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορούν να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν νόμους προστασίας δεδομένων ισοδύναμους με εκείνους που ισχύουν στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο: τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Κίνα και την Ινδία.

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα μας ή υποβάλλετε για δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας μπορεί να είναι διαθέσιμες, μέσω του Διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή την κατάχρηση τέτοιων πληροφοριών από άλλους.

 

Συμφωνείτε ρητά με τις διαβιβάσεις προσωπικών στοιχείων που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα 

 

1. Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών

 

Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης δεδομένων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό ή για τους σκοπούς αυτούς.

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου G-2, θα διαγράψουμε συνήθως τα προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται κατωτέρω κατά την ημερομηνία/ώρα που ορίζεται κατωτέρω:

 

Ο τύπος προσωπικών δεδομένων θα διαγραφεί {ENTER ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/TIME}. Και

α. {ΕΙΣΆΓΕΤΕ ΠΡΌΣΘΕΤΕς ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕς/ΏΡΕς}.

  1. Παρά τις λοιπές διατάξεις του παρόντος τμήματος ζ, θα διατηρήσουμε τα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

    1. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο ·

 

Εάν πιστεύουμε ότι τα έγγραφα μπορεί να είναι συναφή με τυχόν συνεχιζόμενες ή μελλοντικές δικαστικές διαδικασίες · Και

 

προκειμένου να εγκαθιδρύσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους για λόγους πρόληψης της απάτης και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου).

 

Ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών

 

Θα λάβουμε λογικές τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, κατάχρηση ή αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών.

 

Θα αποθηκεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευόμενους με κωδικό πρόσβασης και firewall) διακομιστές μας.

 

Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές που συνάπτονται μέσω της ιστοσελίδας μας θα προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης.

 

Αναγνωρίζετε ότι η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου είναι εγγενώς επισφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου.

 

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας εμπιστευτικό. Δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας (εκτός από την περίπτωση που συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας).

 

Τροπολογίες

 

Ενδέχεται να ενημερώσουμε αυτήν την πολιτική κατά καιρούς δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στην ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα περιστασιακά, για να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Ενδέχεται να σας ενημερώσουμε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στην ιστοσελίδα μας.

 

Τα δικαιώματά σας

 

Μπορείτε να μας δώσετε οδηγίες να σας παρέχουμε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία έχουμε για εσάς. παροχή των πληροφοριών αυτών θα υπόκειται στα ακόλουθα:

 

α.την καταβολή τέλους {εισάγετε ΤΈΛΟς εάν ισχύει} · Και

 

β.την παροχή κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων για την ταυτότητά σας ({ΠΡΟΣΑΡΜΌΣΤΕ το TEXT για να ΑΠΕΙΚΟΝΊΣΕΙ την πολιτική σας για το σκοπό αυτό, θα δεχτούμε συνήθως μια φωτοτυπία του διαβατηρίου σας πιστοποιημένο από συμβολαιογράφο συν ένα πρωτότυπο αντίγραφο ενός λογαριασμού χρησιμότητας που δείχνει την τρέχουσα διεύθυνσή σας}).

 

Ενδέχεται να παρακρατήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

 

Μπορείτε να μας δώσετε οδηγίες ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

Στην πράξη, συνήθως είτε συναινείτε ρητά εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ, ή θα σας παρέχουμε την ευκαιρία να εξαιρεθείτε από τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

Ιστότοποι τρίτων μερών

 

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερ-συνδέσεις και λεπτομέρειες για ιστότοπους τρίτων. Δεν ελέγχουμε και δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές απορρήτου τρίτων.

 

Ενημέρωση πληροφοριών

 

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν οι προσωπικές πληροφορίες που κρατάμε για εσάς πρέπει να διορθωθούν ή να ενημερωθούν.

 

COOKIES

 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια συμβολοσειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό αποστέλλεται στη συνέχεια πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε "μόνιμα" cookies είτε "Session" cookies: ένα μόνιμο cookie θα αποθηκεύεται από ένα διαδικτυακό πρόγραμμα περιήγησης και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. ένα cookie περιόδου λειτουργίας, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης στο Web είναι κλειστό. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που ταυτοποιούν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς μπορεί να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και λαμβάνονται από τα cookies. {Επιλέξτε ακριβή ΔΙΑΤΎΠΩΣΗ χρησιμοποιούμε μόνο cookies συνεδρίας/μόνο μόνιμα cookies/τόσο συνεδρίες όσο και μόνιμα cookies στην ιστοσελίδα μας.}

 

  1. Τα ονόματα των cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας, καθώς και οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται, παρατίθενται κατωτέρω:

 

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics και το AdWords στον ιστότοπό μας για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης {ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΩ ΌΛΕς τις ΧΡΉΣΕΙς που χρησιμοποιούνται για τα COOKIES στον ιστότοπό σας επισκέπτεται τους χρήστες της ιστοσελίδας/Track καθώς περιηγούνται στην ιστοσελίδα/ενεργοποιούν τη χρήση καλαθιού αγορών στην ιστοσελίδα/βελτιώνουν τους ιστούς η χρηστικότητα/ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου/διαχείριση του ιστότοπου/πρόληψη απάτης και βελτίωση της ασφάλειας του ιστότοπου/εξατομίκευση του ιστότοπου για κάθε διαφήμιση χρήστη/στόχο, η οποία μπορεί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συγκεκριμένους χρήστες/περιγράφουν σκοπούς (ους) };

 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να αρνηθείτε την αποδοχή cookies — για παράδειγμα:

 

στον Internet Explorer (έκδοση 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες ρυθμίσεις παράκαμψης του cookie, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Εργαλεία", "Επιλογές Internet", "απόρρητο" και στη συνέχεια "για προχωρημένους".

 

στο Firefox (έκδοση 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies κάνοντας κλικ στην επιλογή "Εργαλεία", "Επιλογές", "απόρρητο", επιλέγοντας "χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό" από το αναπτυσσόμενο μενού και καταργώντας την επιλογή "αποδοχή cookies από τοποθεσίες". Και

 

στο Chrome (έκδοση 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookie

 

Μενού "Προσαρμογή και έλεγχος" και κάνοντας κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις", "Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων" και "Ρυθμίσεις περιεχομένου" και, στη συνέχεια, επιλέγοντας "Αποκλεισμός τοποθεσιών από τη ρύθμιση δεδομένων" κάτω από την επικεφαλίδα "cookies".

 

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστοσελίδων. Εάν μπλοκάρετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας.

 

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας — για παράδειγμα:

 

στον Internet Explorer (έκδοση 10), πρέπει να διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο τα αρχεία cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες για αυτό

στις http://support.Microsoft.com/KB/278835  ) ·

 

στο Firefox (έκδοση 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies κάνοντας κλικ στην επιλογή "Εργαλεία", "Επιλογές" και "απόρρητο", έπειτα επιλέγοντας "χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό", κάνοντας κλικ στην επιλογή "Εμφάνιση cookies" και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην επιλογή "Κατάργηση όλων των cookies". Και

 

στο Chrome (έκδοση 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookie

 

Μενού "Προσαρμογή και έλεγχος" και κάνοντας κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις", "Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων" και "Απαλοιφή δεδομένων περιήγησης" και, στη συνέχεια, επιλέγοντας "Διαγραφή cookies και άλλα δεδομένα τοποθεσίας και plug-in" πριν κάνετε κλικ στην επιλογή "Απαλοιφή δεδομένων περιήγησης".

 

Η διαγραφή των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστοσελίδων.