Υπηρεσίες Μάρκετινγκ & Στρατηγικής

Chess Game

Η στρατηγική Marketing είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο που διατυπώνεται ειδικά για την επίτευξη των στόχων Marketing κάθε εταιρείας. Παρέχει ένα σχέδιο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Είναι το δομικό στοιχείο ενός σχεδίου Marketing.

 

Σχεδιάζεται μετά από λεπτομερή έρευνα και περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την αγορά, τον τομέα και τη βάση πελατών, μεταξύ άλλων. Η ακριβής στρατηγική Marketing εξηγεί προφανώς πώς μια εταιρεία επιτυγχάνει τους προκαθορισμένους στόχους της.

Η  Plan of Business παρέχει στους πελάτες της τους δύο βασικούς πυλώνες του αποτελεσματικού σχεδίου μάρκετινγκ και στρατηγικής:

 • Σχέδιο Marketing και στρατηγικής-Marketing Plan and Strategy Plan

 • Επιχειρηματικό σχέδιο-Business Plan

 

Το μοντέλο στρατηγικού σχεδίου που εφαρμόζουμε ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα:

 

 • Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος

 • Ανάλυση SWOT

 • Διαμόρφωση οράματος - αποστολής

 • Στρατηγικοί στόχοι

 • Άξονες δράσης

 • Εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης

 • Σύγχρονα σχέδια δράσης

 • Προετοιμασία σχεδίων δράσης

Social Media Strategy and Management

 

Η διαχείριση των κοινωνικών μέσων (Social Media management) είναι η διαδικασία δημιουργίας, δημοσίευσης, προώθησης και διαχείρισης περιεχομένου σε εταιρικούς κυρίως, λογαριασμούς κοινωνικών μέσων. Η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπερβαίνει απλώς τη δημοσίευση ενημερώσεων στους λογαριασμούς και τα προφίλ κοινωνικών μέσων μιας εταιρείας. Περιλαμβάνει επίσης την αλληλεπίδραση με το κοινό και την αναζήτηση νέων ευκαιριών για την ενίσχυση της προσέγγισης και της προβολής.

Η Plan of Business παρέχει στους πελάτες της τις ακόλουθες υπηρεσίες διαχείρισης κοινωνικών μέσων:

 • Κάλυψη μέσων κοινωνικής δικτύωσης που περιλαμβάνει αναρτήσεις / events / stories σε Facebook, Instagram και LinkedIn.

 • Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter)  που περιλαμβάνει σύνταξη και αποστολή ενημερωτικού δελτίου δύο φορές την εβδομάδα, εργάσιμες ημέρες και ώρες, ευχετήριες κάρτες και ειδικές προσφορές σε συνεννόηση με τον πελάτη.

 • Χορηγούμενες διαφημίσεις στο Facebook και Instagram.

HRM Services

Στην Plan of Business, πιστεύουμε ότι οι εταιρείες αποτελούνται από ανθρώπους και τις ικανότητές τους. Οι εταιρείες είναι τόσο επιτυχημένες όσο οι άνθρωποι σε αυτές και το πώς διαχειρίζονται τις διαδικασίες κάθε μέρα. Η διαδικασία πρόσληψης και επιλογής είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν και ενσωματώνουν τα καλύτερα στελέχη για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους.

Με την ενσωμάτωση των καλύτερων υπαλλήλων, κάθε εταιρεία θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για να επιτύχει στον τομέα της.  Η διαδικασία πρόσληψης και επιλογής πρέπει να πραγματοποιηθεί επίσημα και με στρατηγικό σχέδιο που την υποστηρίζει.

 

Η Plan of Business παρέχει στους πελάτες της τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 

 • Σύνταξη της αγγελίας για πρόσληψη προσωπικού

 • Συλλογή βιογραφικών υποψηφίων

 • Συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού και

 • Διαμόρφωση λίστας επιλογών για τους πελάτες μας, ανάλογα με τα κριτήρια της επιχείρησης