Image by Merakist

Marketing

Put customers first to power your growth

 

 

Marketing Solutions

Σας βοηθάμε να επιτύχετε βιώσιμη και συνεχή ανάπτυξη θέτοντας τους πελάτες σας στο επίκεντρο της στρατηγικής της επιχείρησής σας. Η προσέγγισή μας δοκιμάζει κάθε στοιχείο της εμπειρίας των πελατών σας, παρέχοντας βέλτιστες αλληλεπιδράσεις.

Από την πρωτοποριακή έρευνά μας για την αφοσίωση των πελατών έως την αποδεδειγμένη προσέγγισή μας στον επανασχεδιασμό στρατηγικής Marketing, προσφέρουμε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες πωλήσεων και Marketing.

 

Δε βοηθάμε μόνο την επιχείρησή σας να αναπτύξει μια δυνατή στρατηγική. Η Plan of Business θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε κάθε φιλοδοξία, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετείτε τους πελάτες σας και κερδίζετε τη διαρκή αφοσίωσή τους.

Ένα Brand και μια στρατηγική μάρκετινγκ απαιτεί ισορροπία. Ναι, η επιτυχία της επωνυμίας μπορεί να μετρηθεί - αν επενδύσετε στα σωστά στοιχεία ανάλυσης και δεδομένων. Αλλά τα πρωτοποριακά αποτελέσματα ακολουθούν μόνο όταν αυτές οι μετρήσεις αξιοποιούνται σε δημιουργικές γνώσεις σχετικά με τις ανάγκες των πελατών σας και με τους  τρόπους για να τις προσεγγίσετε.

Πιστεύουμε ότι η «ιδιοφυΐα του Brand» δεν υπάρχει πλέον. Αντ 'αυτού, εξαιρετικές στρατηγικές Brand και μάρκετινγκ δημιουργούνται από ομάδες χωρίς αποκλεισμούς. Και πιστεύουμε ότι βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και όχι σε διαίσθηση. Για τον σκοπό αυτό, το πλαίσιο μάρκετινγκ που εφαρμόζουμε σας βοηθά να προσδιορίσετε με ακρίβεια ποιοι παράγοντες έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους πελάτες σας.

Θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε μια προσέγγιση για τους σκοπούς σε κάθε στοιχείο του Brand και της στρατηγικής των πελατών σας - στις επιλογές σας σε προσφορές, στις εμπειρίες των πελατών που σχεδιάζετε και στον τρόπο προσέγγισης της συχνά ιλιγγιώδους σειράς καναλιών πωλήσεων που είναι διαθέσιμα σήμερα.

 

Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε πώς γίνεται αντιληπτό το σήμα σας και πόση αξία αποδίδει, σήμερα και στο μέλλον.  Η προσέγγισή μας σάς βοηθά να δημιουργήσετε εσωτερικές διαδικασίες που είναι ευέλικτες, ώστε να μπορείτε να δοκιμάζετε αποτελέσματα και να προσαρμόζεστε συνεχώς και γρήγορα. Θα σας βοηθήσουμε να επιτύχετε ευελιξία στον τρόπο εργασίας σας, ως βασικό στοιχείο της κουλτούρας μάρκετινγκ με τη νέα προσέγγιση σε αυτό.

What to Expect

Defined investment posture

Καθορίστε τα τμήματα πελατών, τα κανάλια, τις τακτικές μάρκετινγκ και άλλους παράγοντες που θα ωθήσουν την ανάπτυξή σας

Clear priorities

 

Αξιολογήστε ποιες πρωτοβουλίες και δοκιμές θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αποδοτικότητά σας με βάση τα κριτήρια αναφοράς και το μοντέλο λειτουργίας σας

Continuous improvement

 

Αναπτύξτε τις εσωτερικές δυνατότητες που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε τις επιτυχίες σας στο μέλλον

Customer-centric decisions

Οργανωθείτε γύρω από τις ανάγκες των πελατών, δημιουργώντας αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας και σαφή και συνεπή δικαιώματα λήψης αποφάσεων

New capabilities

 

Επεκτείνετε το λειτουργικό σας μοντέλο ώστε να περιλαμβάνει τεχνογνωσία δοκιμής και εκμάθησης, προγράμματα αφοσίωσης πελατών και ψηφιακές τεχνολογίες που αφορούν το μάρκετινγκ

Product differentiation

 

Η κατανόηση των λειτουργικών και συναισθηματικών πτυχών της αξίας του Brand σας αυξάνει την κατάστασή του και ενισχύει την αξία του.

Revenue growth

 

Η ισχυρή απόδοση σε πολλά στοιχεία Marketing συσχετίζεται στενά με υψηλότερη και σταθερή αύξηση εσόδων

Pricing power

 

Η παροχή περισσότερων προνομιών από τους ανταγωνιστές σας, σας δίνει μεγαλύτερο περιθώριο στον καθορισμό μιας ανταγωνιστικής τιμής

Το μοντέλο στρατηγικού σχεδίου που εφαρμόζουμε ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα:

•   Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος

•   Ανάλυση SWOT

•   Διαμόρφωση οράματος - αποστολής

•   Στρατηγικοί στόχοι

•   Άξονες δράσης

•   Εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης

•   Σύγχρονα σχέδια δράσης

•   Προετοιμασία σχεδίων δράσης

Image by Blake Wisz

Η ομάδα της Plan of Business σας βοηθά να κατανοήσετε τη σημασία που έχει για την επιχείρησή σας η ικανοποίηση των πελάτων και των εργαζομένων σας.

Customer Experience

Service Operations

 

Ισορροπήστε τους στόχους ποιότητας, κόστους και εσόδων προσφέροντας ικανοποίηση στους πελάτες και παρακινώντας τους εργαζόμενους σας.

Ειδικευόμαστε στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικών λειτουργιών εξυπηρέτησης πελατών που υποστηρίζουν την απόκτηση, διατήρηση, διαχείριση κόστους και κερδοφορίας.

 

Συνδυάζουμε τη βαθιά εξειδίκευση στα προηγμένα αναλυτικά στοιχεία με τις ανώτερες δυνατότητες σχεδίασης μοντέλων για να περάσουμε γρήγορα στην ανάπτυξη πλήρους κλίμακας. Στόχος είναι η μείωση του άσκοπου όγκου εργασίας, βελτίωση των ποσοστών πωλήσεων, τοποθέτηση του κατάλληλου ατόμου στη σωστή θέση, ανάπτυξη μοντέλων στελέχωσης, ριζικού επανασχεδιασμού για την επιχειρηματική σας ανάπτυξη.