Διοικητική και Οικονομική Συμβουλευτική

Stocks

Το Business and Finance Consulting λειτουργεί με επίκεντρο την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, την παροχή οικονομικής και διαχειριστικής βοήθειας, τη διαβούλευση και την επιχειρηματική καθοδήγηση.


​Ο στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην αποτελεσματικότητα της επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων σας. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, οι συνθήκες απαιτούν άμεση δράση στη λήψη αποφάσεων που θα καθορίσει την πορεία της επιχείρησης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις καλούνται να επιδείξουν την κατάλληλη μέθοδο εφαρμογής αυτών των αποφάσεων διαμορφώνοντας τη στρατηγική τους.


​Η  Plan of Business έχει την εμπειρία και την ικανότητα να παρέχει τις απαραίτητες λύσεις στις επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμενη τις πραγματικές ανάγκες και προτείνοντας τις κατάλληλες υπηρεσίες και καθ 'όλη τη διάρκεια της υλοποίησης.

 

Παράλληλα, παρακολουθούμε την αποτελεσματική εφαρμογή τους και συμβάλλουμε στην αναδιοργάνωση της επιχείρησης σας, προτείνοντας την κατάλληλη λύση για ανάπτυξη παρέχοντας άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική και οικονομική εξέλιξη, με βάση τη γνώση ότι οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν σύγχρονες λύσεις.

 

  • Συμβουλευτική μηχανοργάνωσης σε συνεργασία με την EpsilonNetSingular Logic Α.Ε. & Netcom

  • Επίβλεψη της πορείας του σχεδίου οικονομικής διαχείρισης και ενημέρωσή του εφόσον απαιτείται, για την εξασφάλιση της κερδοφορίας

  • Παροχή στρατηγικών συμβουλών (διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων - επενδύσεις)

  • Καθοδήγηση σε ασφαλείς οικονομικές επιλογές για την επιχείρηση

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων

  • Υποβολή και διαχείριση επενδυτικών - επιδοτούμενων προγραμμάτων

  • Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων σε βάθος 5ετίας – 10ετίας με έκθεση συμπερασμάτων και παράλληλη συμβουλευτική καθοδήγησή