Η Ιστορία μας

MediumSquareLogo.jpg

Η Plan Of Business είναι μια λογιστική - φοροτεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2007.

Κύρια δραστηριότητα μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας και εξειδικευμένων λογιστικών, φορολογικών
,συμβουλευτικών – οικονομικών και υπηρεσίες Payroll καθώς και υπηρεσιών HRM.

Η Plan Of Business μπορεί να επιτύχει μείωση της γραφειοκρατίας, οικοδομώντας σταθερή συνεργασία με ακεραιότητα.

Επικεντρωνόμαστε στην ποιοτική εξυπηρέτηση και στην κάλυψη των αναγκών των πελατών. Η φιλοσοφία μας μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα σημεία:

•    Παροχή συμβουλών σε θέματα φορολογίας, λογιστικής και εργασίας στη διοίκηση της εταιρείας ή στον επιχειρηματία, καθώς η συνεργασία και η ενημέρωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όταν γίνεται με έγκαιρο και έγκυρο τρόπο.
•    Η σχέση που θέλουμε να αναπτύξουμε με τους πελάτες μας είναι μέσω της παροχής χρήσιμων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών να επιτύχουμε κερδοφορία και ανάπτυξη εντός των οικονομικών περιβαλλόντων που δραστηριοποιούνται.
•    Συνεργαζόμαστε με την διοίκηση της εταιρείας και τον επιχειρηματία, λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητά, και έχουμε το ίδιο πάθος με τους πελάτες μας για την επιθυμία να πετύχουμε τους στόχους τους.

Subscribe to Our Newsletter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 | ALL RIGHTS RESERVED by  PLAN OF BUSINESS
Design by 16Reasons